Eğitim Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği

Kuruluş Bilgileri
Bölümümüz 2000–2001 eğitim öğretim yılında eğitim fakültesinin açılmasıyla 30 öğrenciyle faaliyete başlamıştır. Gündüz öğretimi programının yanı sıra, 2002–2003 eğitim öğretim yılından başlayarak 42 lisans öğrencisiyle 2. öğretim programı eklenmiştir. Program ilk mezunlarını 2003–2004 eğitim öğretim yılında vermiştir. Lisans mezunlarına ek olarak, 2005–2006 eğitim öğretim yılında başlatılan İngilizce öğretmenliği sertifika programları ile de öğretmen yetiştirme misyonunu devam ettirmiştir. 2001–2002 güz yarıyılında ilk defa başlatılan yüksek lisans programına 2008–2009 güz yarıyılında doktora programı eklenmiştir. Bölümümüz halen 3 yardımcı doçent, 2 araştırma görevlisi (yüksek lisans ve doktora öğrencisi) ve 2 okutman kadrosu ile lisans programında 393 öğrencisinin eğitim öğretimini Yenişehir Yerleşkesi Eğitim Fakültesi binasında sürdürmektedir.

Kazanılan Derece
İngilizce öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.

Derecenin Seviyesi
Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları
Adayların lise veya dengi okul diplomasına sahip olması ve yüksek öğrenim giriş sınavı dil alanında yeterli puanı almış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin ( formal, in-formal, non-formal ) Tanınması Hakkında Kurallar
Mersin Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Program Profili
İngiliz Dili Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi alanında öğretmen, öğretim elemanı, akademisyen yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program, öğretmenlik mesleği, yabancı dil öğretimi yöntemleri, dilbilim, edebiyat ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. Böylece, İngilizce Öğretmenliği Bölümü, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla yabancı dil öğretimini ve problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecek, teknolojiyi etkili kullanabilen, akademik araştırma becerilerine sahip mezunlar yetiştirmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri
KPSS'den gereken puanı almaları durumunda MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından İngilizce öğretmeni olarak atanmaktadır ve üniversitelerde İngilizce okutmalığı ya da akademisyenlik veya özel okullar ve dershanelerde İngilizce öğretmenliği seçenekleri vardır.

Üst Derece Programlarına Geçiş
ALES ve yabancı dil sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Mersin Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir

Çalışma şekli
Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları
Programımızda üç yardımcı doçent, iki doktor ve iki ÖYP'li araştırma görevlisi bulunmaktadır. Dersler Eğitim Fakültesi seminer dersliklerinde yapılmaktadır. Dersliklerin tümünde internet bağlantısı ve projeksiyon cihazı vardır. Öğrenciler kampüs alanındaki tüm sosyal ve kültürel olanaklardan faydalanmaktadırlar.

Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. MELİHA R. ŞİMŞEK
Bölüm Diploma Eki / AKTS Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. DÖNERCAN DÖNÜK
Adres Mersin Üniversitesi Yenişehir Yerleşkesi Eğitim Fakültesi B- Blok Mezitli- Mersin
Posta Kodu 33169
Telefon +90 324 341 28 15 (1751) / 1277
Fax +90 324 341 28 23
Web Adresi http://www.mersin.edu.tr/akademikf/egitim-fakultesi
E-Posta flemeu@gmail.com
Ülke Türkiye Cumhuriyeti
İl Mersin
İlçe Mezitli